Inwestor a wahania rynkowe, część pierwsza

Słowo wstępu Ten wpis chcielibyśmy zadedykować Benjaminowi Grahamowi, który wahaniom rynkowym poświęcił jeden rozdział Inteligentnego Inwestora. Znaczna część warstwy merytorycznej tego tekstu zostanie oparta o Jego rozważania, jednak uzupełnimy ją o rozważania...
Czytaj dalej

Wojna o ERIE, czyli historia jednego przewoźnika

Wstęp Fluktuacje cen walorów zależą od prawa popytu i podaży. Zawsze potrzebne są dwie strony- Kupujący i Sprzedający. Gdy przedsiębiorstwo osiąga lepsze wyniki, inwestorzy są skłonni płacić więcej za akcję, co zmniejsza wrażliwość na wysokie wskaźniki P/E, P/B,...
Czytaj dalej

Historia Gracza Giełdowego- Jesse Lauriston Livermore

Wstęp Jesse Lauriston Livermore (1877-1940) był jednym z najsłynniejszych spekulantów na Wall Street. Wielokrotnie zdobywał i tracił prawdziwe fortuny, okrył się chwałą człowieka, który potrafił przeprowadzić udany corner giełdy- zapędzić ją w kozi róg. Jego nazwisko...
Czytaj dalej

My advice to the trustee couldn’t be more simple: Put 10% of the cash in short-term government bonds and 90% in a very low-cost S&P 500 index fund (I suggest Vanguard’s). I believe the trust’s long-term results from this policy will be superior to those attained by most investors- whether pension funds, institutions or individuals- who employ high-fee managers.

Warren Buffett

Prezes , Berkshire Hathaway