Inwestor a wahania rynkowe, część pierwsza

Słowo wstępu Ten wpis chcielibyśmy zadedykować Benjaminowi Grahamowi, który wahaniom rynkowym poświęcił jeden rozdział Inteligentnego Inwestora. Znaczna część warstwy merytorycznej tego tekstu zostanie oparta o Jego rozważania, jednak uzupełnimy ją o rozważania...