Blockchain, technologia jutra

Potrzeba pieniądza Kryzys na rynku kredytów hipotecznych w USA miał miejsce w latach 2007-2009. W 2008 roku upadł bank Lehman Brothers, istniejący od 1850 roku. Branża zadrżała, ale nie to było najgorsze – bankierzy zawsze sobie poradzą, Barclays i Nomura...