Inwestor a wahania rynkowe, część pierwsza

Słowo wstępu Ten wpis chcielibyśmy zadedykować Benjaminowi Grahamowi, który wahaniom rynkowym poświęcił jeden rozdział Inteligentnego Inwestora. Znaczna część warstwy merytorycznej tego tekstu zostanie oparta o Jego rozważania, jednak uzupełnimy ją o rozważania...

Słowo o naszym Patronie

Benjamin Graham (1894-1976) jest znany jako ojciec inwestowania wartościowego. Był nie tylko jednym z najlepszych inwestorów wszech czasów, ale także wybitnym nauczycielem, który stworzył podstawy analizy fundamentalnej i psychologii inwestowania oraz opisał pojęcie...