Klub Inteligentnych Inwestorów jest organizacją edukacyjną, upowszechniającą wsród Studentów wiedzę na temat inwestowania. Promujemy czynne i świadome korzystanie z instrumentów finansowych, szczególną uwagę przykładamy do aspektu ryzyka i zasad etycznych. Naszym Członkom oferujemy możliwość zdobywania wiedzy i doświadczenia zawodowego na prelekcjach, warsztatach oraz spotkaniach ze specjalistami z zakresu inwestycji, organizowanych wspólnie z Partnerami.

Opiekunem KII jest prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, jeden ze światowych ekspertów w dziedzinie finansów. Koło współpracuje z Instytutem Benjamina Grahama, przez który korzysta ze wsparcia merytorycznego najbardziej wyspecjalizowanych organizacji. Spektrum naszych działań jest bardzo szerokie, ponieważ sam temat inwestycji dotyczy prawie każdej dziedziny życia. Działamy przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Umożliwiamy poszerzanie wiedzy podczas spotkań, na grupie dyskusyjnej i w ramach organizowanych projektów.

Chcemy stworzyć społeczność osób zainteresowanych biznesem, która weryfikuje swoje poglądy i omawia aktualne wydarzenia rynkowe.

W zakładce Projekty wyszczególnione są wydarzenia, które zorganizowaliśmy wspólnie z Fundacją.

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą, którą przygotowaliśmy! Jest tam więcej informacji… o nas!

Informacje o Kole Naukowym